Servicii

Ce servicii vă oferim

Proiectare și execuție instalații gaze

Instalația de gaze este formată din partea de distribuție (conductă și branșament) și instalația de utilizare (partea vizibilă a instalației care deserveste obiectivul ce trebuie alimentat).
În domeniul instalațiilor de gaze naturale, GAZTERM PROIECT vă oferă următoarele servicii:

 • Consultanță de specialitate;
 • Obținere avize și autorizații;
 • Proiectarea, avizarea și execuția instalațiilor noi pentru consumatori industriali și casnici care nu sunt alimentați cu gaze naturale;
 • Proiectarea, avizarea și execuția instalațiilor de separare a consumului de gaze naturale pentru apartamente situate în imobile cu contorizare comună;
 • Proiectarea, avizarea și execuția modificărilor în cadrul instalațiilor existente (renominalizare, mărire, modificare traseu);
 • Asigurarea de mentenanță prin efectuarea de revizii și verificări autorizate, conform legislației în vigoare și asigurarea intervențiilor de urgență în cazul constatării pierderilor de gaze;
 • Garanție pentru calitatea și conformitatea lucrărilor executate;
 • Execuție instalații termice în clădiri și apartamente împreună cu societăți partenere.
 • Proiectare și execuție debranșare de la sistemul comun de termoficare;
 • Consultanță de specialitate și asistență tehnică pentru alegerea corectă a sistemului de încălzire și al echipamentelor de utilizare.
 • Montare electrovană gaz, senzor detector gaz

  ECHIPAMENT DE PROTECȚIE :

 • Comercializarea și montajul sistemelor de protecție formate din detector gaz metan și o electrovalvă care oprește furnizarea gazelor în caz de avarie;
 • Electrovană gaz, senzor detector gaz: detecție care este obligatorie conform NT PEE / 2008.
 • Electrovana se instalează pe traseul conductei iar senzorul de gaz în încăperile în care există consumatori de combustibil gazos.
 • În cazul detectării eventualelor pierderi de gaz în încăpere, senzorul atenționează fonic și vizual și transmite un semnal electric care închide electrovana, sistând furnizarea gazelor pe tronsonul protejat.
 • Verificare instalatie gaze, revizie instalatie gaze

  Verificarea tehnică periodică a instalației de gaze se realizează la intervale de maxim 2 ani și reprezintă operațiunea obligatorie care intră în sarcina consumatorului final. Constă în verificarea conformității instalației vizual și cu aparate detecție gaz metan și depunerea unei documentații specifice la operatorul de distributie.
  Revizia tehnică periodică a instalației se realizează la intervale de maxim 10 ani sau în anumite condiții speciale (accidente, neutilizare instalație, sesizări pierderi gaz, etc) și reprezintă operațiunea obligatorie care intră în sarcina consumatorului final. Constă în verificarea conformității instalației (rezistență și etanșietate), proba la presiune cu aer comprimat, verificarea documentației existente, sigilarea contorului și depunerea unei documentații specifice la operatorul de distribuție.
  Verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare – răspunderea clientului.
  Verificarea / Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie, fiind prestată pentru clienţii casnici şi noncasnici din categoriile B1, B2 şi Asociaţiile de Proprietari, după cum urmează:

 • verificare la interval de maxim 2 ani;
 • revizie la interval de maxim 10 ani;
 • Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri:
 • în urma neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
 • după orice accident care poate afecta instalaţia de utilizare.
 • Portofoliu

  Portofoliu de lucrări și clienți ai firmei noastre

  Încă de la început, GAZTERM PROIECT s-a bazat pe o transparență totală în relația executant - beneficiar, scopul final fiind satisfacția clientului. Astfel, portofoliul de lucrări s-a extins permanent datorită calității prestației și fidelității clienților noștri. În continuare veți găsi o selecție din principalele lucrări de proiectare și execuție efectuate de-a lungul timpului:

 • Proiectare instalație de utilizare gaze
 • SC DMT – Galați – Vânători, SC QUANTUM SRL – Galați – Vânători, SC DEN BREJEEN SRL – Galați, I.S.U. Galați, SC IRICAD – Galați, CONTEC FOODS SRL, SC FIROGAL – Galați, SC NELFIACOM IMPEX SRL – Galați, DAMEN SHIPYARDS Galați, EURODO INTERNATIONAL, MENAROM PEC S.A., ICEPRONAV SA Galați, INTFOR SA, ARCELOR MITTAL, SC JACKPOT SRL, PASSAGE FOOD SRL, SC ASIL SRL, CARGILL CEREALE SA, TRANSURB SA, TRANS-PEC SA, APA CANAL Statia de epurare, TRANSURB SA, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE (TBC), GALFINBAND SA, PLEITOS SRL, COMBAVIPOR SA, ATLASS SA, PRUTUL S.A, AGROSERV DUDU SRL.
 • Proiectare și execuție extinderi conductă, branșamente și instalații de utilizare gaze
 • În Galați, Vânători, Focșani.
 • Proiectare și execuție stație reglare - măsurare
 • SC IRICAD Galați
 • Proiectare și execuție rețea, branșamente și instalație utilizare gaze
 • pentru alimentare ansamblu imobiliar Focșani, ansamblu blocuri Galați (SC CONEX SRL) , Ansamblu blocuri “Minerva” Brăila.
 • Proiectare și execuție instalașie utilizare gaze
 • pentru mansarde blocuri LC 4- Mazepa II, LC6-Mazepa II
 • Proiectare și execuție instalații utilizare gaze
 • pentru unități de învățamânt : Gradinița Elena Doamna - Galați, Liceul Gh. Asachi - Galați, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Danubius Galați, Colegiul Tehnic "TRAIAN".
 • Proiectare și execuție instalații de utilizare
 • pentru alimentare case de cult: Biserica Sf. Antonie cel Mare, Biserica Sf. Spiridon, Arhiepiscopia Dunării de Jos Galați.
 • Proiectare și execuție instalații de utilizare
 • pentru alimentare sedii bancare BCR - Agentia Piața Centrală, BNR – Galați, BNR - Brăila, CEC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA, CREDIT EUROPE BANK, BRD - Galați.
 • Lucrări de mentenanță pentru instituții publice
 • Universitatea Dunărea de Jos Galați, PRIMARIA VÂNĂTORI, Maternitatea “BUNA VESTIRE”, SPITALUL DE URGENȚĂ “SF.APOSTOL ANDREI”, Consiliul Local Schela.
 • Aproximativ 7800 de lucrări de instalații utilizare gaze pentru alimentare consumatori casnici și industriali.
 • Autorizații și Certificări

  Autorizații și Certificări obținute de firma noastră!

  Autorizație A.N.R.E.
  Autorizație A.N.R.E.
  Autorizație A.N.R.E.
  Autorizație A.N.R.E.
  Certificat Calitate
  Certificat Mediu

 • Execuția sau modificarea instalațiilor de gaze se face numai prin companii autorizate ANRE, așa cum este și societatea noastră.

 • Instalația de gaze nu poate fi amplasată în spații închise, neventilate, cum ar fi boxe, debarale, ghene închise etc;

 • Este interzisă blocarea accesului la instalația de gaze. Este necesar să se asigure acces permament la instalația de gaze astfel ca, in cazul existenței unei avarii, să se poată interveni prompt asupra instalației în vederea remedierii problemelor;

 • Instalațiile de utilizare a gazelor trebuie prevăzute, imediat după contorul de gaze sau înainte de acesta (în funcție de posibilitățile de montaj) cu un robinet de incendiu de la care, în cazul unui incendiu, să poată fi oprită furnizarea de gaze. Acest lucru se aplică și în cazul execuției unor coloane de separare a consumului de gaze pe o scară de bloc. Dacă pe scara unui bloc există o coloană de gaze executată înainte de anul 2008 (data de la care s-a modificat normativul de gaze) și nu este prevăzută cu robinet de incendiu, la conectarea altor apartamente pe această conductă, va trebui să se monteze și robinetul de incendiu.

 • Orice instalație existentă și executată înainte de anul 2008 (când a apărut noul normativ de gaze), asupra căreia se doresc a se face modificări (conectare alte aparate de utilizare, suplimentare debit, modificare traseu) trebuie adusă la starea care se impune de noile reglementări în domeniul gazelor.

 • Se interzice acoperirea/închiderea instalațiilor de gaze în rigips, corpuri de mobilă etc;

 • Este de preferat ca instalația de gaze să aibă un traseu cât mai rectiliniu, fără multe coturi și înfiletări;

 • Spațiul/încăperea în care se montează aparatele de utilizare a gazelor (centrală termică, mașină tip aragaz, sobă, etc) trebuie să fie ventilată corespunzător și trebuie să aibă suprafață vitrată (geam către exterior);

 • În încăperea în care există aparate de utilizare a gazelor trebuie să existe o grilă de ventilare permanentă către exterior (cu dimensiunea de 15x15 cm practicată în partea superioară a peretelui exterior din acea încăpere sau hotă cu burlan către exterior) și o priză de aer (3-4 perforari în partea inferioară a peretelui exterior din acea încăpere). Aceste grile se impun a fi existente deoarece este necesar să se asigure pătrunderea în încăpere a oxigenului necesar arderii și ventilarea permanentă a acelei încăperi pentru a se evita acumularea de gaze.

 • Încăperea în care există aparatele de utilizare a gazelor trebuie să fie prevăzută cu un senzor de detectare a scăpărilor de gaze care sa fie conectat la o electrovalvă (montată cât mai aproape de contorul de gaze). În cazul existenței unei avarii (scăpări de gaze) senzorul va emite o comandă electrovalvei iar aceasta din urmă va închide furnizarea gazelor. După remedierea defecțiunilor constatate electrovalva se va rearma manual și se va relua furnizarea gazelor.

 • Așteptăm cu interes să ne contactați pentru a afla mai multe detalii despre aceste lucrări și pentru a beneficia de ofertele noastre și discount-urile oferite.
 • Trimite-ne un mesaj

  și noi vă vom contacta

  Cristofor Columb nr.62, Galați, 800091, România

  +40 744 554 275     +40 755 019 921

  +40 236 310 292

  gazterm_proiect@yahoo.ca

  office@gaztermproiect.ro

  Harta acces