Autorizații și Certificări

Autorizații și Certificări obținute de firma noastră!

PT

Proiectarea sistemelor de transport, sistemelor de distributie a gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise, instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de inalta presiune.
AUTORIZATIA nr. 22402

ET

Executia sistemelor de transport, sistemelor de distributie a gazelor naturale, sistemelor de distributie inchise, instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan, precum si a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza in regim de inalta presiune.
AUTORIZATIA nr. 22403

PDSB

Proiectarea sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune.
AUTORIZATIA nr. 21465

EDSB

Executia sistemelor de distributie a gazelor naturale, a sistemelor de distributie inchise, precum si a instalatiilor aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune.
AUTORIZATIA nr. 22235

PDIB

Proiectarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune.
AUTORIZATIA nr. 22234

EDIB

Destinata executiei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune.
AUTORIZATIA nr. 15894

Lucrarile sunt realizate in concordanta cu certificarea sistemului de management al calitatii confrom SR EN ISO 9001:2015 certificat QUALITAS Nr. QC/1040

Lucrarile sunt realizate in concordanta cu certificarea sistemului de management al calitatii confrom SR EN ISO 140001:2015

 • Execuția sau modificarea instalațiilor de gaze se face numai prin companii autorizate ANRE, așa cum este și societatea noastră.

 

 • Instalația de gaze nu poate fi amplasată în spații închise, neventilate, cum ar fi boxe, debarale, ghene închise etc;

 

 • Este interzisă blocarea accesului la instalația de gaze. Este necesar să se asigure acces permament la instalația de gaze astfel ca, in cazul existenței unei avarii, să se poată interveni prompt asupra instalației în vederea remedierii problemelor;

 

 • Instalațiile de utilizare a gazelor trebuie prevăzute, imediat după contorul de gaze sau înainte de acesta (în funcție de posibilitățile de montaj) cu un robinet de incendiu de la care, în cazul unui incendiu, să poată fi oprită furnizarea de gaze. Acest lucru se aplică și în cazul execuției unor coloane de separare a consumului de gaze pe o scară de bloc. Dacă pe scara unui bloc există o coloană de gaze executată înainte de anul 2008 (data de la care s-a modificat normativul de gaze) și nu este prevăzută cu robinet de incendiu, la conectarea altor apartamente pe această conductă, va trebui să se monteze și robinetul de incendiu.

 

 • Orice instalație existentă și executată înainte de anul 2008 (când a apărut noul normativ de gaze), asupra căreia se doresc a se face modificări (conectare alte aparate de utilizare, suplimentare debit, modificare traseu) trebuie adusă la starea care se impune de noile reglementări în domeniul gazelor.

 

 • Se interzice acoperirea/închiderea instalațiilor de gaze în rigips, corpuri de mobilă etc;

 

 • Este de preferat ca instalația de gaze să aibă un traseu cât mai rectiliniu, fără multe coturi și înfiletări;

 

 • Spațiul/încăperea în care se montează aparatele de utilizare a gazelor (centrală termică, mașină tip aragaz, sobă, etc) trebuie să fie ventilată corespunzător și trebuie să aibă suprafață vitrată (geam către exterior);

 

 • În încăperea în care există aparate de utilizare a gazelor trebuie să existe o grilă de ventilare permanentă către exterior (cu dimensiunea de 15×15 cm practicată în partea superioară a peretelui exterior din acea încăpere sau hotă cu burlan către exterior) și o priză de aer (3-4 perforari în partea inferioară a peretelui exterior din acea încăpere). Aceste grile se impun a fi existente deoarece este necesar să se asigure pătrunderea în încăpere a oxigenului necesar arderii și ventilarea permanentă a acelei încăperi pentru a se evita acumularea de gaze.

 

 • Încăperea în care există aparatele de utilizare a gazelor trebuie să fie prevăzută cu un senzor de detectare a scăpărilor de gaze care sa fie conectat la o electrovalvă (montată cât mai aproape de contorul de gaze). În cazul existenței unei avarii (scăpări de gaze) senzorul va emite o comandă electrovalvei iar aceasta din urmă va închide furnizarea gazelor. După remedierea defecțiunilor constatate electrovalva se va rearma manual și se va relua furnizarea gazelor.

 

 • Așteptăm cu interes să ne contactați pentru a afla mai multe detalii despre aceste lucrări și pentru a beneficia de ofertele noastre și discount-urile oferite.